News

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงตัวแทนประเทศไทย

ศึกครั้งยิ่งใหญ่ของชาว Atlantica Online ใกล้ถึงวันแข่งขันมากขึ้นทุกที ก่อนที่จะได้ส่งเสียงเชียร์กันอย่างเต็มที่ เพื่อนๆ หลายคนคงลุ้นกันอยู่ว่า รายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นใครกันบ้าง รีบไปติดตามกันเลย!

ตัวแทนจากเซิร์ฟเวอร์อยุธยา
     - Last1One
     - PZiFer

ตัวแทนจากเซิร์ฟเวอร์ทวารวดี
     - คุณบิ๊ก
     - ReMint

รูปแบบการแข่งขัน
     วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

รอบแรกแข่งขันแบบไขว้สาย
     เริ่มแข่งขันเวลา 15.00 น.
     - สาย ก. Last1One (อยุธยา) VS ReMint (ทวารวดี)
     - สาย ข. คุณบิ๊ก (ทวารวดี) VS PZiFer (อยุธยา)

รอบชิงอันดับ 3
     - เริ่มแข่งขันเวลา 16.00 น. โดยประมาณ
     - ผู้แพ้ของสาย ก. จะพบกับแพ้ของสาย ข.
     - เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยอันดับ 3 และ 4

รอบชิงชนะเลิศ
     - เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น.
     - ผู้ชนะของสาย ก. จะพบกับผู้ชนะของสาย ข.
     - เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยอันดับ 1 และ 2

กติกาการแข่งขันรอบชิงตัวแทนประเทศไทย
     - รอบแรก และ รอบชิงอันดับ 3 ใช้การแข่งแบบ ฟรีลีค ด้วยคำสั่ง "เข้าแข่ง" แบบชนะ 2 ใน 3 แมช
     - รอบชิงชนะเลิศ ใช้การแข่งแบบ ฟรีลีค ด้วยคำสั่ง "เข้าแข่ง" แบบชนะ 3 ใน 5 แมช
     - ใช้เมอได้ทุกตัวโดยฟอเมชั่นจะต้องเต็มทั้ง 9 ตัว
     - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปิดหุ่นเก็บของทั้งหมด
     - Gem, Star Stone สามารถใช้ได้แต่ระบบจะทำให้มีผลลดลง
     - หากมีการหลุดออกจากเกมในขณะแข่งขัน
          - สามารถแข่งใหม่ได้ 1 ครั้ง
          - หากหลุดอีกครั้ง จะถือว่าแพ้การแข่งขัน
     - จัดการแข่งขันที่บริเวณ Outpost N ณ เซิร์ฟเวอร์ไททั่น
     - ตัวแทนประเทศไทยอันดับ 1 และ 2 จะเป็นตัวหลักในการไปแข่งขัน AOWC ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
     - หากตัวแทนประเทศไทยอันดับ 1 หรือ 2 ไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ ตัวแทนประเทศไทยอันดับ 3 และ 4 จะได้รับสิทธิแทน
     - การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ของรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
     - ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 ได้รับไอเทมในเกม และเงินรางวัล 5,000 บาท
     - Title: Thailand Champion 2019
     - 100,000 คุกกี้ และหินทอง 1,000 ก้อน

     - ผู้ที่ได้อันดับที่ 2 ได้รับไอเทมในเกม และเงินรางวัล 3,000 บาท
     - 100,000 คุกกี้ และหินทอง 1,000 ก้อน

     - ผู้ที่ได้อันดับที่ 3 ได้รับไอเทมในเกม และเงินรางวัล 1,000 บาท
     - 100,000 คุกกี้ และหินทอง 1,000 ก้อน

     - ผู้ที่ได้อันดับที่ 4 ได้รับไอเทมในเกม และเงินรางวัล 1,000 บาท
     - 100,000 คุกกี้ และหินทอง 1,000 ก้อน

 

ของรางวัลสำหรับตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปร่วมแข่งขัน AOWC ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
     1. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมที่พักในกรุงจาการ์ต้า 3 วัน 2 คืน
     2. Pocket money 5,000 บาท
     3. ไอเทมภายในเกม
          - 300,000 คุกกี้ และหินทอง 3,000 ก้อน
          - อาวุธ Jupiter +L (1 ชิ้น เลือกได้)
          - ชุดเกราะ Abyssal +10 (1 เซต เลือกได้)

หมายเหตุ :
     - ค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ต / วีซ่า หรืออื่นๆ ที่จำเป็นเป็นภาระของผู้เข้าแข่งขันเอง
     - ทีมงานสามารถยกเลิกรางวัลได้ หากผู้เข้าแข่งขันถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนประเทศไทย
     - ขอเน้นย้ำอีกครั้งทีมงานไม่อนุญาติให้มีการแข่งแทนกันโดยเด็ดขาด
     - ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นคนลงทะเบียนด้วยข้อมูลของตนเองเท่านั้น ทีมงานจะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยหากตรวจสอบพบทีมงานจะลงโทษดังต่อไปนี้
           - ระงับไอดี 30 วัน และยึดของรางวัลทั้งหมด
           - ไม่อนุญาติให้ลงแข่งในรายการอื่นๆ ในอนาคตเป็นเวลา 1 ปี
           - หากบุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิเป็นตัวแทน และ/หรือได้รับของรางวัลใดๆ ทีมงานจะเลื่อนบุคคลลำดับถัดมาให้รับรางวัลและสิทธินั้นแทน
     - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า