News

Goddess Garden สวนของเหล่าเทพ

อัพเดทแพทซ์ครั้งนี้เตรียมต้อนรับดันเจี้ยนใหม่ "Goddess Garden" นี่ไม่ใช่ดันเจี้ยนธรรมดาทั่วไป นอกจากบรรยากาศโดยรอบจะมีความสวยงาม เมื่อก้าวเข้ามาแล้วต้องเพลิดเพลินใจกับสไตล์เทพนิยายกรีกโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังแฝงวัตถุดิบที่ใช้สร้างเครื่องประดับ Goddess เอาไว้รอนักผจญภัยทุกท่านมาดรอปกันอีกด้วย หากไม่อยากพลาดสิ่งดีๆ ในดันเจี้ยนนี้ รีบไปติดตามรายละเอียดกันเลย!!

     - การจะไป Goddess Garden แบบง่ายๆ เลย คือใช้การวาร์ปจากแถบซ้ายมือเช่นเดียวกับการไปดันเจี้ยน Art Gallery นั่นเอง
     - สำหรับดันเจี้ยน Goddess Garden นั้น การที่เหล่านักผจญภัยจะเข้าไปได้ จะต้องซื้อกุญแจดันเจีัยนมาก่อน ซึ่งจะขายโดย NPC Ladu
     - Goddess Garden ไม่สามารถเปิดพร้อมกับ Art Gallery ได้ !!!

สาวน้อย Ladu ผู้ขายกุญแจดัน

         - กุญแจดันเจีัยนสามารถซื้อได้ 4 ครั้งต่อ 1 วัน แต่ของที่เอามาซื้อก็จะต่างกันออกไป ดังภาพ

มีตั้งแต่ Gold ยันหินทองเลยทีเดียว

    - บรรยากาศโดยรอบของดันเจี้ยน Goddess Garden ยิ่งเดินยิ่งเพลิน เสมือนเข้าไปอยู่ในเทพนิยายกรีกGoddess Garden ไม่สามารถ
เปิดพร้อมกับ Art Gallery ได้ !!!


     ในดันนี้เหล่ามอนสเตอร์จะดรอป "Crude Goddess Stone" เพื่อให้นักผจญภัยนำไป Craft เป็น Goddess Stone หรือ Shining Goddess Stone เพื่อเป็นวัตถุดิบ และใช้อัพเกรดเครื่องประดับ Goddess


Status ของ Goddess Accessory มีดังนี้...

    - ในส่วนของการทำให้ Goddess ธรรมดากลายเป็น Glorious Goddess นั้น คือการนำ Goddess Accessory +3 ไปรวมกับ Shining Goddess Stone จำนวน 10 ก้อน


รายละเอียด Status ของ Glorious Goddess AccessoryGlorious Goddessบวกได้ถึงขั้น 3 เลยนะทุกคน
มาฟามของกันเถอะ!!!