News

SMART ROBO ตื๊ด !!!

ตื๊ด... ตื๊ด... ตื๊ด ข้าคือ Smart Robo ลูกศิษย์ของพี่เป๋ Vulcanus หน้าที่ของข้า คือตีบวกอุปกรณ์ของพวกท่าน โดยใช้กล่องสุ่มอุปกรณ์ระดับเดียวกันจำนวนหนึ่ง และแน่นอนค่าจ้างของข้าอีกเล็กน้อย
     •  ข้าสามารถตีบวกอุปกรณ์ได้จนถึงเลเวล 165 หรือ Twilight Series เท่านั้น
     •  ข้าสามารถตีบวกได้ตั้งแต่ +0 จนถึง +5 ถ้าเกิน +5 ไปแล้ว เชิญที่อาจารย์ของข้า ท่านปรมจารย์แห่งการตีบวกพี่เป๋ Vulcanus ได้เลย
     •  ต้องยกความดีให้อาจารย์ข้าที่สอนมาดี บางครั้งข้าอาจจะตีบวกได้เพิ่มขึ้น 2-3 ขั้นในครั้งเดียวเลยนะ
     •  แต่ถึงอาจารย์ข้าจะเป็นสุดยอดแห่งการตีบวก แต่ข้าก็มีโอกาสพลาดเช่นกัน บางทีก็ตีบวกไม่สำเร็จระดับไม่เพิ่ม หรือ ลดลงก็เป็นได้
     •  ข้าจะยืนอยู่ข้างๆ อาจารย์ของข้าที่โรมนะ แล้วพบกัน!

จำนวนกล่อง และ โกล ที่ใช้ในการตีบวกด้วย Smart Robo

 


Smart Robo Ikimaaaaaasu