News

อัพเดท! ไอเทมมอลล์ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์!!

ถูกใจขาช้อปกันละคราวนี้! เมื่อไอเทมมอล์ได้ทำการอัพเดทไอเทมสินค้า ขอเอาสาวกนินจา จัดหนักให้กับเพื่อนๆ ที่ชอบช้อป ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ขี่ ปีก หรือชุดแฟชั่น ให้เลือกซื้อสุ่มได้ตามที่ต้องการ อยากจะนำเทรนด์ก่อนใคร หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพัน์ เป็นต้นไป รีบเข้ามาจัดซะ...นิน...นิน...นิน!!~~

Update!! กล่องสุ่มสัตว์ขี่
Ninja Star Random Box
1 กล่อง   - 8,900 คุกกี้
3 กล่อง   - 25,900 คุกกี้
5+1 กล่อง - 44,900 คุกกี่
7+3 กล่อง - 59,900 คุกกี้
Urus Random Box
1 กล่อง   - 8,900 คุกกี้
3 กล่อง   - 25,900 คุกกี้
5+1 กล่อง - 44,900 คุกกี่
7+3 กล่อง - 59,900 คุกกี้
Update!! กล่องสุ่มปีก
Ninja Blades Random Box
Ninja Blades
1 กล่อง   - 8,900 คุกกี้
3 กล่อง   - 25,900 คุกกี้
5+1 กล่อง - 44,900 คุกกี่
7+3 กล่อง - 59,900 คุกกี้ 

Update!! กล่องสุ่มชุดแฟชั่น
Ninja Outfit Random Box
1 กล่อง   - 6,900 คุกกี้
3 กล่อง   - 19,900 คุกกี้
5+1 กล่อง - 39,900 คุกกี้
7+3 กล่อง - 49,900 คุกกี้
Magician Outfit Random Box
1 กล่อง   - 6,900 คุกกี้
3 กล่อง   - 19,900 คุกกี้
5+1 กล่อง - 39,900 คุกกี้
7+3 กล่อง - 49,900 คุกกี้