News

ประกาศ เรื่องการซื้อรหัสบัตรคุกกี้การ์ดต่อจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

          เนื่องจากในช่วงนี้ บริษัทได้รับแจ้งจากธนาคารผู้รับชำระบัตรเครดิต และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทว่า ได้รับร้องเรียนจากผู้เสียหายจำนวนมากว่า ถูกขโมยหมายเลขบัตรเครดิตมาใช้ซื้อรหัสบัตรคุกกี้การ์ดของบริษัท ซึ่งเมื่อบริษัทตรวจสอบข้อมูลกับผู้เล่นที่นำรหัสดังกล่าวมาใช้ จึงทราบว่า ส่วนใหญ่เป็นการซื้อรหัสบัตรคุกกี้การ์ดต่อจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท หรือเป็นผู้ขายที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ และซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาหน้าบัตรมาก บริษัทจึงขอประกาศ และเตือนให้ผู้เล่นเกมให้ระมัดระวังดังนี้

          1. ไม่ควรซื้อรหัสบัตรคุกกี้การ์ด จากการประกาศขายในอินเตอร์เน็ต ที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท โดยเฉพาะ หากขายในราคาที่ต่ำกว่าปกติมาก เช่นลดราคามากกว่า 10% เพราะเมื่อธนาคารได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินจากผู้เสียหายที่ถูกขโมยบัตรเครดิตมาใช้ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกรหัสบัตรคุกกี้การ์ดที่ถูกซื้อมาโดยบัตรเครดิตใบที่ถูกขโมยทั้งหมดทันที ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นไม่สามารถนำรหัสบัตรดังกล่าวมาเติมในเกมของบริษัทฯ ได้

          2. หากผู้เล่นซื้อรหัสบัตรคุกกี้การ์ดมา แล้วไม่สามารถนำมาเติมในเกมได้ เนื่องจากรหัสดังกล่าวถูกยกเลิก ผู้เล่นต้องติดต่อเรียกร้องความเสียหายกับผู้ขาย รายที่ผู้เล่นซื้อรหัสมาเท่านั้น ซึ่งหากไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อกลับหาผู้ขายได้ หรือผู้ขายจะไม่ยอมชดเชยความเสียหายให้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่ออกรหัสบัตรใหม่ให้ หรือไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้ได้ เนื่องจากบริษัทก็จะไม่ได้รับชำระเงินจากจากธนาคารเช่นเดียวกัน

          3. แม้ว่าในบางกรณีที่ผู้เล่นสามารถใช้รหัสบัตรที่ซื้อมา เติมเงินเข้าเกมได้ปกติ แต่ต่อมา หากมีผู้เสียหายร้องเรียนไปยังธนาคาร และปฏิเสธการจ่ายเงินสำหรับการซื้อรหัสบัตรนั้น บริษัทจำเป็นต้องลบคุกกี้ออกจากกระเป๋าเงินในเกมของผู้เล่น หรือในกรณีที่นำคุกกี้ไปซื้อไอเทมแล้ว ก็จะทำการลบไอเทม หรือลดสถานะของตัวละครในเกมที่พัฒนาขึ้นจากการการใช้คุกกี้ดังกล่าว

          4. ในกรณีที่ผู้เล่นมีการเติมเงินด้วยบัตรที่ซื้อมาอย่างไม่ถูกต้องจำนวนมาก บริษัทอาจพิจารณาระงับไอดีดังกล่าวอย่างถาวร

          5. หากผู้เสียหายที่ถูกขโมยบัตรเครดิต ประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และตำรวจร้องขอข้อมูลผ่านธนาคาร มายังบริษัท บริษัทจำเป็นต้องให้ความร่วมมือโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนหมายเลข IP ที่ใช้เล่นเกม ซึ่งท่านจะต้องเสียเวลาไปให้การกับตำรวจ หรืออาจต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิของตัวเอง

          หากผู้เล่นพบการขายรหัสบัตรคุกกี้การ์ด ที่มีราคาต่ำกว่าปกติมาก และถูกประกาศขายโดยผู้ขายที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ผู้เล่นไม่ควรซื้อมาใช้โดยเด็ดขาด เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นรหัสบัตรที่ซื้อมาอย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อผู้เสียหายเจ้าของบัตรเครดิตปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือร้องเรียนไปยังธนาคาร บริษัท จำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกรหัสบัตรดังกล่าว ไม่ให้สามารถนำมาเติมเงินในเกมได้ หรือหากเติมแล้วก็จะดำเนินการลบคุกกี้ หรือลบไอเทม ซึ่งทำให้ผู้เล่นเสียเงินฟรี และอาจต้องถูกระงับไอดี หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

          จึงขอประกาศเตือนทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

  ทีมงาน Atlantica Online by Ini3